Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Poçt və Rabitə

 

                        "Azərpoçt" MMC-nin Ağsu Poçtamtı

                              

                      Göstəricilər   Ölçü    vahidi                     

2017-ci  il

2016-cı ildə  faktiki

Proqnoz   Faktiki   
Tarif gəliri                                    manat 155730   198032 145417
O cümlədən:        
Poçt ödəniş nişanlarının satışı manat 29200 31923 27919
Dövri mətbuatın çatdırılması manat 40 318 838
Kommersiya xidmətləri manat 200 322 485
Bələdiyyələrdən gələn gəlirlər manat 0 1589 2600
Elektrik enerjisi və qaz haqlarının toplanması manat 25350 33315 30745
Şəhərlərarası danışıq xidməti və  Azərsel                              manat 210 354 294
Teleqraf xidməti manat 4000 5635 4102
Digər xidmətlər manat 96730 156853 78434
İstismar xərcləri manat 213470 273725 219477
O cümlədən:        
Əmək  haqqı xərcləri manat 127740 135277 120530
Sosial sığorta ayırmaları manat 28100 29761 26516
Amortizasiya ayırmaları manat 20000 65398 27000
Bank xidmət haqqı manat 90 74 26
Yanacaq xərcləri manat 7000 6999 6625
Digər xidmətlər manat 30540 36216 38780
Mənfəət manat - 68860 - 89413 - 84131
Orta aylıq əmək haqqı manat 150 179 150
Bir işçiyə düşən gəlir manat 3244 4137 3382
Poçtamt işçilərinin sayı nəfər 48 48 48
O cümlədən:        
Ali təhsillilər nəfər 11 11 11
Orta ixtisas təhsillilər nəfər 30 30 30
Bundan rabitəçi ixtisası olanlar nəfər 18 18 18
Pöçt şöbələrinin sayı ədəd 22 22 22
O cümlədən:        
Şəhərdə ədəd 2 2 2
Kəndlərdə ədəd 20 20 20

 

                                    Telekommunikasiya Qovşağı

 

Göstəricilər Ölçü vahidi 2017-ci il  2016-cı ildə faktiki
Proqnoz Faktiki
Tarif gəliri                                                                                            manat     461000   447100       433425
O cümlədən:        
Əhalidən manat 322700 342900 302775
İdarə, müəssisə və təşkilatlardanmanat manat 138300 104200 130650
İstismar xərcləri manat 697160 662238 347251
O cümlədən:        
Əmək haqqı manat 182000 200402 183392
Sosial-sğorta ayırmaları mamat 40040 44088 40346
Amortizasiya fondu manat 358611 358611 20000
Yanacaq xərcləri manat 6000 6000 6820
Mal-material alınmasına çəkilən xərclər manat 20000 6451 8596
Elektrik enerjisi xərcləri manat 18600 20418 16980
Su xərcləri manat 50 50 0
Rabitə xidmətləri manat 41700 7539 6250
Ezamiyyə xərcləri manat 1200 718 1169
Bank xidməti xərcləri manat 1500 1298 985
Mühafizə xərcləri manat 0 0 0
Məlumat Hesablama Mərkəzinin xərcləri manat 7600 4495 2050
Nəqliyyat xərcləri manat 1020 0 995
Təmir xərcləri manat 620 0 5698
Əmlak vergisi manat 9200 9200 9200
Sığorta xərcləri manat 0 0 530
İnternet trafiki xərci manat 0 0 40250
Sair xərclər manat 18219 2968 3990
1 telefon aparatına düşən gəlir manat 65,2 110,4 103,9
1 işçiyə düşən telefon aparatlarının sayı ədəd 116 66 67
1 işçiyə düşən gəlir manat 7557,38 7329,51 6990,70
1 manat gəlirə düşən xərc manat 1,51 1,48 0,80
1 işçiyə düşən orta aylıq əmək haqqı manat 248,63 273,77 246,50
Debitor borcları min manat 0 180,2 191,2
İl ərzində debitor borcları ləğv edilib min manat 0 -11,0 -9,7
Kreditor borcları min manat  0 11,4 11,2
Telefonların sayı ədəd 7068 4049 4169
O cümlədən:        
SDMA ədəd 300 20 21
Şəhərdə ədəd 3712 2636 2655
Kənd yerlərində ədəd 3056 1413 1493
Telefon çəkilişi ədəd 125 -120 -140

 

Keçidlər